CRÈDITS


Recurs elaborat per:

Equip:

Direcció de continguts: Marta Selva, Anna Solà i Marta Nieto.

Equip de redacció: Blanca Àlvarez, Mercè Cassanyes i Roger Valldosera.

Correcció lingüística: Núria Pujol.

Producció i suport tècnic: Joan Odell (Pensódromo) i Albert Monterde.