El último verano de la Boyita


El último verano de la Boyita

Julia Solomonoff; Argentina, Espanya i França; 2009. 93 minuts.

Recomanada per a ESO, batxillerat i cicles formatius

La Jorgelina està a punt d’arribar a l’adolescència i viu amb cert rebuig l’entrada de la seva germana a l’edat adulta. Paral·lelament, s’apropa a en Mario, un nen que la farà reflexionar sobre la identitat de gènere i la sexualitat i amb qui la Jorgelina compartirà aquest procés de descoberta, temor i acceptació.

Proposta d’activitats i orientacions pedagògiques

Δ Al llarg de la pel·lícula, anem descobrint que en Mario és intersexual i, finalment, se’ns exposa el seu cas mèdic. Investigar què és la intersexualitat i quins són els criteris que es tenen en compte per a l’assignació d’un gènere en néixer.

Δ En una escena concreta, la Jorgelina i en Mario juguen a disfressar-se d’home i de dona respectivament, però el pare d’en Mario li fa treure la perruca. Analitzar el joc de mirades entre els diversos personatges: què creieu que opinen de la prohibició? Com reacciona en Mario a les paraules del seu pare? En quin moment torna a posar-se la disfressa?

Δ La cursa de cavalls és un moment clau en la vida d’en Mario, ja que socialment és considerada una oportunitat de «demostrar que és un home». Definir amb adjectius la imatge de la masculinitat que es desprèn d’aquesta associació i valorar la pressió social per encaixar amb els estereotips marcats per a cada gènere. Pensar situacions en què el gènere determini quines accions fer o com comportar-se: què passa si ens allunyem d’aquestes construccions socials?

Δ En diversos moments de la pel·lícula, es fan servir eufemismes per a parlar de la menstruació. Localitzar-los, proposar-ne d’altres que es coneguin i valorar els possibles motius pels quals s’han creat aquestes expressions per referir-s’hi. Valorar quina visió predomina sobre la menstruació en l’entorn proper: se’n parla de forma oberta o es tracta d’un tema tabú? Existeixen mites? De quina forma es “criminalitza” o s’estigmatitza un fet natural? Si el tema és d’interès pel grup, es pot veure el documental La luna en ti (Diana Fabiánová, 2009).

Tràiler