Project Description

El celuloide oculto (Celluloid closet)

Jeffrey Friedman i Rob Epstein, Estats Units, 1995

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

El celuloide oculto mostra la forma com les grans productores de Hollywood han tractat els personatges homosexuals en les pel·lícules en diversos moments de la història. D’aquesta manera, evidencia la seva invisibilitat a la gran pantalla, així com la seva aparició com a recurs humorístic o amb un enfocament negatiu i/o estereotipat. Podem veure, doncs, com la indústria de Hollywood va construir i difondre una imatge d’aquest col·lectiu.

El celuloide oculto mostra la forma com les grans productores de Hollywood han tractat els personatges homosexuals en les pel·lícules en diversos moments de la història. D’aquesta manera, evidencia la seva invisibilitat a la gran pantalla, així com la seva aparició com a recurs humorístic o amb un enfocament negatiu i/o estereotipat. Podem veure, doncs, com la indústria de Hollywood va construir i difondre una imatge d’aquest col·lectiu.

Què treballem?

Posar en valor representació de la homosexualitat a la història del cinema.

Entendre el documental com a eina de sensibilització.

Reflexionar sobre el cinema com a producte cultural i ideològic.

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

 El celuloide oculto posa de manifest la manca de representació del col·lectiu homosexual al cinema. Valorar, a través de l’opinió dels testimonis del documental, la necessitat de trencar aquesta invisibilitat i com el cinema és un referent per a la creació de pensament i comportaments. Continuar la reflexió amb un dels fils de debat oberts en el documental: aquesta visibilitat és necessària encara que sigui amb un enfocament negatiu? És a dir, és bo que aparegui un personatge homosexual encara que sigui de manera estereotipada? Observar què n’opinen els testimonis i quins són els arguments que utilitzen per a defensar la seva posició.

 A part d’aquesta invisibilitat, el documental evidencia l’ús dels personatges homosexuals en clau negativa (com a antagonistes, amb finals tràgics, etc.) o com a recurs humorístic (estereotips, exageracions, etc.). Com creieu que repercuteix en la imatge social de les persones homosexuals?

Imaginar que es vol completar el documental amb talls de pel·lícules i sèries actuals per a mostrar l’evolució del tractament dels homosexuals en les produccions del segle XXI. Seleccionar quins títols i quines escenes concretes s’afegirien i argumentar-ne les raons. Cal tenir en compte que es poden incloure imatges en to de denúncia (falta de visibilitat, pervivència d’estereotips, etc.) i/o exemples que hi ha hagut una canvi en positiu (enfocaments més naturalitzats, trames desproblematitzades, etc.).

 Aquesta invisibilitat o tractament estereotipat també es dona amb altres minories o col·lectius. Pensar quins són aquests col·lectius i buscar exemples d’una representació positiva en pel·lícules, sèries o anuncis publicitaris. Creieu que aquests exemples contribueixen a ampliar l’imaginari dels espectadors i les espectadores o influeixen en la seva opinió? De quina manera?

 En diversos moments del documental es comenta que la percepció dels personatges homosexuals no és la mateixa quan es tracta d’un home que quan es tracta d’una dona. Identificar quins són els fragments que tracten aquesta diferència i, partint de les idees plantejades, debatre de quina manera la imatge tradicional de la masculinitat i la feminitat poden influir en aquesta doble mirada.

 Un altre tema clau a El celuloide oculto és la censura. Investigar quines han estat els motius (ideologies, tipus de personatges, etc.) pels quals s’han censurat pel·lícules, cançons o llibres al llarg de la història i quins han estat els recursos que els autors i les autores han utilitzat per a evitar la prohibició de les seves creacions (subliminalitat, metàfores, etc.). Si el tema és d’interès pel grup, es pot veure el documental La cançó censurada (Lluís Danés, 2016).