Project Description

Gendernauts (Gendernauts, Eine Reise durch die Geschlechter)

Monika Treut, Alemanya, 1999

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

Amb una mirada vitalista i afectuosa, la directora Monika Treut ens proposa desemmascarar la construcció normativa de les convencions de gènere i de sexe a través del testimoni de Stafford, Jordi, Max, Texas, Hida i Susan. El documental mostra la realitat de la multiplicitat genèrica –els transgèneres–, i evidencia que la identitat no pertany a una essència biològica, sinó a un continuum, a una complexa construcció diària que, en molts casos, comporta el fatigós procés de reassignació sexual.

Amb una mirada vitalista i afectuosa, la directora Monika Treut ens proposa desemmascarar la construcció normativa de les convencions de gènere i de sexe a través del testimoni de Stafford, Jordi, Max, Texas, Hida i Susan. El documental mostra la realitat de la multiplicitat genèrica –els transgèneres–, i evidencia que la identitat no pertany a una essència biològica, sinó a un continuum, a una complexa construcció diària que, en molts casos, comporta el fatigós procés de reassignació sexual.

Què treballem?

Posar en valor el documental de creació i l'avantguarda artística.

Donar a conèixer la cultura trans i les seves aportacions per a la superació del binarisme de gènere.

Apropar-se a la història científica del gènere.

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

 Un breu diàleg exposa amb lucidesa l’experiència del transgènere, quan Monika Treut pregunta: «Stanfford, ets un home o una dona?»; i Stanfford respon: «Sí». Què significa ser home o dona? Què qüestiona Stanfford amb la seva afirmació?

Identificar els elements de l’aspecte, la personalitat i el comportament que socialment s’associen a homes i dones i contraposar aquestes dues construccions amb la realitat mostrada en el documental i l’observada en l’entorn de cadascú. Encaixem completament en un dels dos models? Valorar el sentit de la divisió binària del gènere: resulta pràctica? És necessària? Reflecteix la realitat?

 El documental narra la vida de persones molt diferents. Comparar les seves situacions personals i, després, buscar semblances i diferències entre les seves experiències, opinions, desitjos i preocupacions i les pròpies.

Imaginar que es vol gravar un documental similar a la pròpia ciutat i inventar una persona que pogués ser un dels entrevistats. Per fer-ho, construir la seva identitat des diversos punts de vista (identitat de gènere, professió, relacions personals, aspiracions, pors, orientació del desig, recorregut vital…), considerar quines preguntes se li farien i, finalment, valorar si alguna idea preconcebuda ha guiat la creació d’aquest personatge.

 Actualment, el posicionament discursiu en l’àmbit científic i legislatiu és el de negar la multiplicitat genèrica i potenciar el vincle estructural entre identitat de gènere, masculí o femení, i la “reconstrucció” de determinats òrgans com a òrgans sexuals. Què implica que només néixer els doctors decideixin a quin sexe es pertany i, per tant, a quin gènere t’has de vincular socialment? Quin paper ha tingut i té el discurs científic en la construcció d’identitats i significats del “ser home” i del “ser dona”? Valorar quina repercussió política i social té la decisió d’alguns testimonis de rebutjar el procés de reassignació sexual.

 La directora s’aproxima a la cultura trans mitjançant retrats relaxats i íntims i, el que és més important, no només els mostra, sinó que els dona veu. Buscar altres documentals que hagin tractat aquesta temàtica i valorar la seva tasca en aquest procés de visibilització. Us xoca que Gendernauts sigui de l’any 1995? Creieu que és necessari que es facin documentals que difonguin la cultura trans? Com penseu que s’hauria de tractar des dels mitjans de comunicació?