Project Description

Los invisibles (Les invisibles)

Sébastien Lifshitz, França, 2012

Sol·licitar més informació

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

Los invisibles retrata com un grup d’homes i dones homosexuals nascudes durant el període d’entreguerres s’enfronta a la seva sexualitat i decideix viure sense amagar-se durant una època en què la societat rebutja la seva orientació sexual. Els testimonis reflecteixen la necessitat d’assumir la seva sexualitat en silenci, però també el desconeixement del tema i de com adaptar-se a la realitat social. Així, el documental permet comparar la llibertat d’expressió d’aquell moment històric amb l’actualitat per reflexionar sobre quins aspectes han canviat i quins es mantenen.

Los invisibles retrata com un grup d’homes i dones homosexuals nascudes durant el període d’entreguerres s’enfronta a la seva sexualitat i decideix viure sense amagar-se durant una època en què la societat rebutja la seva orientació sexual. Els testimonis reflecteixen la necessitat d’assumir la seva sexualitat en silenci, però també el desconeixement del tema i de com adaptar-se a la realitat social. Així, el documental permet comparar la llibertat d’expressió d’aquell moment històric amb l’actualitat per reflexionar sobre quins aspectes han canviat i quins es mantenen.

Què treballem?

Trencar els estereotips i tabús vinculats a la vellesa com asexual

Donar a conèixer vivències de la sexualitat en el període d'entreguerres

Posar en valor experiències de plaer i transgressió en contextos repressius i discriminatoris

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

A través dels retrats i testimonis de Los invisibles, Sébastien Lifshitz ofereix una imatge de la vellesa que dista de la predominant a la nostra societat. En aquest sentit, trenca el tabú d’una vellesa asexual, sense desig o plaer. Comparar la mirada proposada pel documental amb la imatge predominant en la publicitat. Quins valors i adjectius utilitzaríeu per a caracteritzar cadascuna de les mirades? Valorar quina és l’aportació del documental i de quina manera pot contribuir a construir una imatge de la maduresa o la vellesa més lliure i diversa.

Els protagonistes del documental són homes i dones nascuts durant el període d’entreguerres, època en què tal com expliquen els testimonis la sexualitat era amagada, reprimida. Observar quins sentiments produïa aquesta repressió en els protagonistes (incomoditat, culpabilització, vergonya, incertesa, intriga…) i de quina manera va condicionar el seu despertar sexual.

Expliquen que part d’aquest tabú provenia del món educatiu: l’educació era més tancada i l’educació sexual era pràcticament inexistent. Debatre la necessitat d’oferir una educació afectiva-sexual completa i lliure de prejudicis. Comparar la situació narrada al documental amb l’experiència actual de l’alumnat. La comparació es pot complementar amb la recerca de llibres o materials educatius d’altres dècades o entrevistant familiars propers per observar el tipus d’informació donada, els objectius, el tractament, els tabús… Creieu que l’educació afectiva-sexual actual és prou completa i desproblematitzada?

A més, en el cas dels entrevistats, la seva homosexualitat condicionava encara més la seva vivència: era vista com quelcom antinatural i en alguns casos ni tan sols coneixien que existís. Observar i comparar les experiències relatades sobre el procés de “descobriment” i acceptació de la pròpia orientació sexual. De quina manera va marcar aquest procés a cadascun dels testimonis?

Valorar de quina manera aquesta situació pot influir en el despertar d’una persona jove: desorientació, pors, autonegació… I de quina manera una educació sexual lliure de prejudicis pot afavorir una vivència més relaxada i natural. Creieu que actualment s’afavoreix aquesta vivència desproblematitzada de l’homosexualitat? Buscar quines xarxes de suport s’ofereixen a les persones homosexuals per a orientar-les i/o recolzar-les, més enllà dels centres educatius i la família.

En les històries explicades, els desitjos i sentiments positius es barregen amb relats de situacions injustes i discriminatòries. Identificar quins són els obstacles de què parlen els testimonis i observar de quina manera els han superat en cada cas. Valorar quina ha estat l’actitud dels entrevistats envers aquestes situacions i quins elements han estat claus per a prendre les seves decisions.

En el documental es presenten els entrevistats de manera propera a través d’espais quotidians i anècdotes personals. Valorar de quina manera influeix en la imatge que el públic es forma dels protagonistes i afavoreix la connexió amb allò que expliquen.