Project Description

Mikele

Ekhiñe Etxeberria, Espanya, 2017

Recomanada per a ESO, batxillerat i cicles formatius

Documental premiat que reflexiona sobre les complexitats de l’adolescència i descriu un panorama alternatiu de la transexualitat a Espanya.

Documental premiat que reflexiona sobre les complexitats de l’adolescència i descriu un panorama alternatiu de la transexualitat a Espanya.

Què treballem?

Les xarxes de suport en els processos de transició en la infància i adolescència.

Els prejudicis i altres formes de transfòbia

Introducció a les diferents possibilitats del llenguatge documental

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

 La història pren a Mikele de protagonista, a través de filmacions del seu entorn familiar, l’institut, el temps lliure, el procés de transició i la colla d’amigues. Com a documental combina dos tipus d’imatges, les que l’equip de gravació filma i les que Mikele filma, on surt ella parlant a càmera, amb una de pròpia. Comentar les diferències entre aquestes dues tipologies: què aporta cadascuna? Amb quin objectiu li ha donat la directora una càmera a Mikele i què pretén transmetre aquesta decisió? Quin tipus de contingut exposa Mikele en aquestes auto filmacions? Per què té sentit que les faci ella, que vol estudiar cinema?

 Les imatges de les sirenes són recurrents en l’univers de la protagonista, especialment en la seva presentació com a personatge del documental. Quin valor té per a algunes persones de la comunitat trans aquest ésser mitològic? Per què? A partir d’aquesta reflexió, i juntament amb les experiències del documental, debatre quins comentaris, comportaments o actituds poden discriminar i impedir a una persona trans sentir-se a gust amb ell o ella mateixa. Si pot ser útil, recórrer al glossari de conceptes de l’associació Chrysallis.

 Arran d’una conversa amb les amigues sobre les expectatives de futur, Mikele compara Huarte, el seu poble, amb una bombolla on té tot allò que l’ha fet i la fa sentir segura i protegida, però en cert moment també parla de la importància de l’anonimat. Valorar quins elements han reforçat aquesta sensació i perquè una ciutat, segons elles, podria ser un espai menys curós per a un nen o una nena trans. Què pot aportar un nucli urbà gran, lluny del poble, a una persona trans, en especial a les relacios sexoafectives? En aquest sentit, per què les seves amigues i la seva família han sigut tan importants per a ella?

 En un moment del documental Mikele menciona que el seu pare i la seva mare van contactar amb Chrysallis, una associació de famílies de menors trans*. Investigar la pàgina web per veure quins recursos, eines i acompanyament realitza l’associació, també al nostre país. Coneixeu altres plataformes, referents o recursos que podrien ser d’utilitat a algú que viu de prop, o en primera persona, una transició? Per què són importants?