Project Description

París era una dona (Paris was a woman)

Greta Schiller, Regne Unit, 1996

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

Reconstrucció documental de la comunitat creativa formada per diverses dones que van coincidir a París a principi del segle XX, quan era la capital cultural del món. Greta Schiller ofereix una visió poc coneguda d’aquesta ciutat, situant-hi els trajectes de les escriptores Colette, Gertrud Stein, Djuna Barnes; les pintores Romaine Brooks i Marie Laurencin; les fotògrafes Berenice Abbott i Gisèle Freund, i la periodista Janet Flanner i les editores i llibreteres Sylvia Beach i Adrienne Monnier. Així, Schiller posa de manifest la rellevància intel·lectual d’aquestes dones que van poder viure, escriure i exercir la seva llibertat en gran part de les seves facetes vitals: la creativa, l’econòmica, la sexual i la política.

Reconstrucció documental de la comunitat creativa formada per diverses dones que van coincidir a París a principi del segle XX, quan era la capital cultural del món. Greta Schiller ofereix una visió poc coneguda d’aquesta ciutat, situant-hi els trajectes de les escriptores Colette, Gertrud Stein, Djuna Barnes; les pintores Romaine Brooks i Marie Laurencin; les fotògrafes Berenice Abbott i Gisèle Freund, i la periodista Janet Flanner i les editores i llibreteres Sylvia Beach i Adrienne Monnier. Així, Schiller posa de manifest la rellevància intel·lectual d’aquestes dones que van poder viure, escriure i exercir la seva llibertat en gran part de les seves facetes vitals: la creativa, l’econòmica, la sexual i la política.

Què treballem?

Donar a conèixer la Herstory: la reivindicació del paper de les dones a la història.

Posar en valor el documental com a eina per restaurar la memòria de les dones.

Reflexionar sobre la construcció del guió documental.

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

Aquest documental s’emmarca al París dels anys vint, una època durant la qual aquesta capital va ser un gran centre artístic. Enumerar els artistes que es coneixen del París d’entreguerres i recordar a través de quins mitjans s’han conegut. Hi ha alguna dona a la llista?

París era una dona ofereix una visió que difereix d’aquesta historiografia oficial. Coneixíeu alguna de les dones que apareixen al documental? Valorar críticament els motius de la invisibilització de les dones en la història, tenint en compte qui és que selecciona quines figures o fets històrics es consideren rellevants.

El documental mostra la vida i les activitats d’unes dones que van ser influents en aquest París de primer terç de segle. Fer una recerca sobre les seves aportacions i valorar si són equiparables a les dels seus col·legues masculins. Protagonitzen el documental pel fet de ser dones o per les seves activitats en el panorama artístic parisenc? Observar-ne el caràcter i les semblances entre elles i comparar-les amb l’arquetip femení tradicional i clàssic.

En els documentals, la forma com s’enfoca la temàtica pot determinar la interpretació dels espectadors. Creieu que en algun moment es percep sexisme vers les protagonistes?

Valorar el tractament fa la directora de l’homosexualitat de Monnier i Beach. Es comenta exhaustivament? Què significa aquest tractament?

La nova mirada sobre la ciutat francesa d’entreguerres es veu reforçada per una sèrie de recursos, com per exemple l’ús del plànol de París per introduir cadascuna de les dones protagonistes: s’hi dibuixat on vivia cada personatge, fet que permet reescriure i redescobrir la ciutat de París en clau feminista. Considerar l’aportació que fan aquest tipus de recursos i l’anàlisi dels fets des de la perspectiva de les dones. Comparar el tractament d’aquest documental amb altres produccions més comercials com les de Hollywood (com Frida o Las horas, per exemple).