Project Description

Pelo malo

Mariana Rondón, Veneçuela, 2013

Sol·licitar més informació

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

En Junior, un nen de 9 anys, vol allisar-se els cabells per assemblar-se als cantants pop que estan de moda i així estar guapo a la foto de l’anuari escolar. Aquest desig el porta a enfrontar-se a la seva mare. Pelo malo relata el procés de construcció de la identitat i el descobriment de la sexualitat.

En Junior, un nen de 9 anys, vol allisar-se els cabells per assemblar-se als cantants pop que estan de moda i així estar guapo a la foto de l’anuari escolar. Aquest desig el porta a enfrontar-se a la seva mare. Pelo malo relata el procés de construcció de la identitat i el descobriment de la sexualitat.

Què treballem?

Identificar els mecanismes de construcció de les masculinitats i dels estereotips de gènere en general

Posar en valor la representació d'expressions de gènere i sexuals diverses

Prendre consciència de la importància dels mitjans de comunicació com a fonts d'aprenentatge cultural

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

 Un dels conflictes centrals de la pel·lícula són els cabells d’en Junior, ja que la seva mare no vol que se’ls allisi. Valorar els motius de la mare i identificar en quina imatge de la masculinitat es basen tenint en compte també altres aspectes com la manera de ser i els gustos d’en Junior.

Traslladar la reflexió a l’actualitat: es considera “masculí” que un home canti o cuidi la seva imatge? Quins elements i accions s’associen a la masculinitat? I a la feminitat? Creieu que és igual en totes les cultures? Es pot organitzar un debat partint de la recerca de cultures o grups socials en què els cabells llargs o la cosmètica formin part de la imatge masculina i, en qualsevol cas, a favor de la superació dels estereotips de gènere.

 En Junior persegueix l’ideal de bellesa proposat per alguns cantats de pop que coneix, mentre que la seva amiga s’inspira en les miss dels concursos de bellesa televisius. Quins són aquests ideals? Considerar la influència dels mitjans de comunicació en la construcció d’una idea de la bellesa. Com ens condicionen les imatges que veiem al cinema, televisió, revistes, etc.? Som conscients d’aquesta influència?

Analitzar productes audiovisuals de fonts diverses i identificar quin és el cànon de bellesa que ens transmeten les persones que hi apareixen (cantants, models, actors, presentadors…). Quina repercussió social creieu que té que s’excloguin certes característiques i, alhora, certs col·lectius (persones amb faccions no occidentalitzades, persones discapacitades…)?

 La mare d’en Junior pressuposa que el seu fill és homosexual per la seva manera de moure’s i els seus gustos. Localitzar els diversos moments de la pel·lícula en què es veu aquest estereotip i comparar la visió de la mare amb la de l’àvia (tenint en compte, però, les motivacions de cadascun d’aquests dos personatges).

Extrapolar la reflexió al nostre entorn proper i observar críticament les situacions quotidianes en què potser hem partit de prejudicis similars a l’hora de relacionar-nos amb una altra persona. Quina forma de ser tendim a associar amb l’homosexualitat? Es pot donar per vàlid aquest estereotip? Ens resulta fàcil no caure en aquests prejudicis?

 La mare d’en Junior demana consell al metge per intentar curar la suposada homosexualitat del seu fill. Quines recomanacions fa el metge a la mare d’en Junior? Debatre la pertinença d’aquests consells i proposar altres maneres d’encarar la situació, lluny de la problematització de la homosexualitat i a favor d’una vivència lliure de la identitat de gènere i la sexualitat.

Des de la medicina i la ciència tradicionals, l’homosexualitat ha estat patologitzada. La lluita contra aquesta consideració ha estat i segueix essent una de les reivindicacions del moviment LGBTI. Investigar de quina manera els i les activistes defensen la despatologització de l’homosexualitat i quines han estat les victòries aconseguides (lleis, canvis en documents mèdics, etc.).