Project Description

Sexis

Roser Aguilar i Ester Mira, Espanya, 2018

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

Sexis és un webdoc o documental interactiu que tracta la sexualitat en l’edat adolescent. Té l’objectiu de promoure el dret a la informació i a l’educació sexual. La producció, que s’acosta a joves, però també a professionals i veus famoses, per descobrir dubtes, i donar-los respostes i eines que milloren les seves relacions personals. Documental interactiu complet aquí.

Sexis és un webdoc o documental interactiu que tracta la sexualitat en l’edat adolescent. Té l’objectiu de promoure el dret a la informació i a l’educació sexual. La producció, que s’acosta a joves, però també a professionals i veus famoses, per descobrir dubtes, i donar-los respostes i eines que milloren les seves relacions personals. Documental interactiu complet aquí.

Què treballem?

Potenciar l'educació afectiva i sexual i nous formats audiovisuals.

Visibilitzar experiències adolescents: de la "sortida de l'armari" a la llibertat afectiva i sexual.

Reflexionar sobre els Drets Sexuals i Reproductius.

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

 Un web doc és una proposta interactiva que combina el documental amb l’exploració d’unes inquietuds segons l’interès del o la usuària. Sexis neix per promoure el dret a la informació i a l’eduació sexual, en especial en l’edat adolescent. Principalment, són entrevistes a adolescents però al lateral podem accedir a les visions dels mateixos temes a mans de professionals  i veus famoses.
Les terapeutes que han entrevistat al bloc “diversitats sexuals” remeten contínuament al concepte de les etiquetes. A què es refereixen? Què n’opinen sobre que existeixin? Contrastar el que el seu ús té de positiu i negatiu segons aquestes professionals amb la vostra opinió.

 Alguns adolescents es posicionen en contra del concepte de “sortir de l’armari”. Buscar l’origen d’aquesta expressió i els motius pels quals encara perviu en relació a l’experiència LGBTI. Per què consideren que hauria de desaparèixer? Educar en la diversitat i en l’acceptació personal i dels altres pot transformar la societat per a què, a la llarga, no calgui sortir de l’armari: com concretaríeu aquestes propostes? Considerar el paper dels llibres, l’audiovisual, la publicitat i internet en la visibilització de models identitaris plurals.

 Una de les adolescents entrevistades (al bloc “diversitats sexuals”) es considera bisexual. Llistar els prejudicis i els mites que existeixen sobre la bisexualitat, sovint amb connotacions molt negatives, i desmuntar-los. Canvien aquests prejudicis si qui es declara bisexual és un noi o una noia? Per què creieu que és així? Pensar com ho reflecteix el cinema o les sèries a partir de personatges que s’hi declarin.

 Un dels testimonis de les veus famoses del bloc “diversitats sexuals” esmenta el concepte d’homofòbia interioritzada (que podria ser lesbofòbia, bifòbia o transfòbia interioritzada). Com pot perjudicar la gent que la pateix? Buscar les dues definicions i veure quin és l’origen i les conseqüències de la que no és interioritzada. Suggerir mecanismes que puguin contribuir a desmuntar-la, reforçant aspectes de l’auto-estima, les auto-cures i l’amor propi.

 Al bloc de sexe i gènere, durant el visionat apareix a la pantalla un botó sobre el dret a la igualtat, que enllaça a una nova pestanya on s’expliquen els Drets Sexuals i Reproductius que existeixen. Dividir l’aula en 9 grups i assignar-los un d’ells, que treballaran imaginant situacions específiques que el vulnerin. L’objectiu és prendre consciència d’aquests drets com una eina útil en la vida diària, no només de caràcter abstracte.