Project Description

Transamerica

Duncan Tucker, Estats Units, 2005

Sol·licitar més informació

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

La Bree és una trans pre-op que, just abans d’operar-se, descobreix que va tenir un fill que es dedica a vagar pels carrers de Nova York. Durant el viatge per a recollir i acompanyar el seu fill, la Bree iniciarà un camí de reflexió i redescoberta.

La Bree és una trans pre-op que, just abans d’operar-se, descobreix que va tenir un fill que es dedica a vagar pels carrers de Nova York. Durant el viatge per a recollir i acompanyar el seu fill, la Bree iniciarà un camí de reflexió i redescoberta.

Què treballem?

Apropar-se a experiències personals d’identitats trans

Donar a conèixer models familiars allunyats de la norma heterosexual

Visibilitzar vivències positives del procès de trànsit de gènere

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

La Bree és una transsexual que vol operar-se per a completar el seu trànsit particular. La vivència de la Bree, però, no és l’únic camí possible: no totes les persones trans necessiten afirmar la seva identitat de gènere mitjançant el seu sexe o el seu aspecte en general. Fer una recerca sobre les diferents formes de viure el fet trans mitjançant les opinions i experiències d’activistes com Miquel MisséJack HalberstamDorian Royo.

Valorar quin canvi social i cultural implica el fet que hi hagi persones que transgredeixin la idea del sexe o el gènere com a quelcom binari: quins aspectes de la nostra societat hi entren en conflicte? Com s’haurien de canviar?

Transamerica és una road movie, un tipus de pel·lícula que acostuma a tenir una estructura episòdica. Identificar els obstacles a què s’enfronta la protagonista i debatre què ens van revelant dels diferents personatges. De quina manera responen a cada inconvenient? Com influeix en la seva relació?

Alhora, les road movies narren un trajecte físic paral·lel a un viatge introspectiu. Descriure la ruta que segueix la Bree i comparar-la amb el seu procés de descobriment. De quina manera es transforma al llarg del viatge? I en Toby? Establir les diferències entre els personatges abans i després d’iniciar el trajecte.

Els diferents personatges ens mostren diferents posicionaments respecte el fet trans. Analitzar la perspectiva de cada personatge i valorar els possibles motius de la seva opinió. En el cas d’en Toby, com entoma conèixer la identitat de la Bree? Com evoluciona la seva opinió?

El conflicte de la Bree és el centre de la trama, però es tracta en positiu, ja que li permet evolucionar i apoderar-se, guanyar seguretat en ella i les seves decisions. En quins moments es nota aquest tractament en clau positiva? Valorar quins elements de l’enfocament comèdia/drama ajuden a donar aquesta visió.

Recordar o buscar altres pel·lícules o sèries amb personatges trans i observar de quina manera es caracteritzen aquests personatges. És habitual la seva presència en les històries comercials? Com s’enfoquen les seves històries?

La pel·lícula ens apropa a la vida de dos nuclis familiars, el de la Bree i els seus pares i el d’ella amb en Toby. Descriure com s’estableixen les relacions paterno-filials en ambdós casos i considerar quins sentiments, valors i contradiccions fonamenten cada família.

Es tracta de dos models familiars que disten de les representacions de la majoria de pel·lícules, sèries i anuncis publicitaris.Intentar recordar altres històries protagonitzades per famílies i valorar la diversitat representada: predomina un model concret? Hi ha presència d’estructures familiars menys habituals? Com es mostra cadascuna?