Project Description

Zalamero

Teresa Carrill i Diego Lillo, Espanya, 2020

Recomanada per a ESO, batxillerat i cicles formatius

És estiu i en Martín ho vol tot. Vol totes les noies, tots els nois, cada hora de sol, cada nit, totes les camises de colors! Vol ser el protagonista de tots els estius. Per què s’ha de triar només una cosa?

És estiu i en Martín ho vol tot. Vol totes les noies, tots els nois, cada hora de sol, cada nit, totes les camises de colors! Vol ser el protagonista de tots els estius. Per què s’ha de triar només una cosa?

Què treballem?

Donar a conèixer representacions audiovisuals sobre experiències bisexuals en l'adolescència

Reflexionar sobre la importància d'establir vincles sexuals basats en la cura

Relacionar les obres cinematogràfiques amb altres creacions artístiques

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

 En una de les seqüències inicials de la pel·lícula, una de les noies pregunta al grup d’amics: si haguéssiu de triar, us agradaria més viure de nit o de dia?
Martín respon que ambdues, que a ell no li agrada haver de triar. Aquest diàleg forma part de la caracterització del protagonista. Com definiríeu la identitat sexual de Martín? Què en penseu sobre el plantejament de les identitats sexuals com una opció? Considereu que totes les identitats ho són? En quin moment vau ser conscients d’haver escollit cap a quines persones s’orienta el vostre desig sexual? Situar l’heterosexualitat com a norma imposada a diferència de la bisexualitat i l’homosexualitat, que es defineixen com a opcions.

 La lectura d’estiu d’en Martín és Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. En una escena, Malena li agafa el llibre i llegeix un fragment:

“No es un amor terrenal
como el que sentí hasta ahora;
no es esa chispa fugaz
que cualquier ráfaga apaga;
es incendio que se traga
cuanto ve, inmenso voraz.”

Quina és la idea de l’amor que transmeten aquests versos? Quina és la perspectiva sobre l’amor que defensa Martín?Investigar sobre el personatge de Don Juan i la seva caracterització en el llibre d’aquest autor. Quina relació hi ha entre ell i el protagonista de la pel·lícula? Relacionar la figura de “seductor” amb l’expressió de gènere. Quines característiques del personatge creieu que tenen relació amb una masculinitat normativa?

 Martín diu que li agraden tots els amors i que això li permet circular entre diferents relacions sense cap mena de problema. Malena li replica que això ho han de dir les “afectades”, o sigui, que seduir a tothom pot no ser ben viscut per les altres persones.
Més enllà de la seva bisexualitat, a Martín li agraden les relacions poliamoroses, o sigui, poder tenir un lligam afectiu i sexual amb més d’una persona alhora. Què creieu que s’ha de tenir en compte en aquest tipus de relacions per a què tothom implicat en pugui gaudir i sentir-se cuidat/da?

 Gairebé al final de la pel·lícula, Martín se’n va del pis compartit amb les altres noies i noi. Mentre s’allunya, mira a la càmera i interpel·la al públic. Ens pregunta sobre quin final desitgem: “Segueixo buscant conquistes o canvio i sóc clar amb la resta?”. Què en penseu? Com acostumen a ser els finals feliços de les pel·lícules? Segons la vostra opinió, quin hauria de ser el final d’aquesta pel·lícula tenint en compte models de relació basats en el respecte i en les cures?