Girl


Girl

Dukas Dhont, Bèlgica, 2018. 100 minuts.

Recomanada per a 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

La pel·lícula pren el viatge de Lara, una adolescent trans que inicia els passos cap a la professionalització del ballet enmig del procés de transició. Amb el suport del seu pare, s’hi llança decididament però a mesura que avança la trama, acompanyem al personatge en totes les dificultats amb les que topa. 

Proposta d’activitats i orientacions pedagògiques

Δ Transitar pot tenir a veure amb voler viure socialment en l’altre gènere; voler modificar la documentació amb el nom d’ús social i voler modificar el cos. No sempre es donen tots tres elements ni cal que es donin per identificar-se com a persona trans, el que és prioritari és tenir la informació, el suport i escollir un camí propi. Comentar el camí que pren Lara. Quina és l’actitud del seu entorn familiar? Com mostra el suport i l’amor incondicional el seu pare? Comentar de quina manera evoluciona la seva relació en el transcurs de la pel·lícula, si és que ho fa.

Δ Tot i l’aparent acceptació social a l’acadèmia de ballet, Lara viu dos moments de violència trànsfoba, aquella per la qual es discrimina per la condició de trans. Tenen lloc a la festa de pijames, un per part de la mare, més subtil però igualment discriminatori, i l’altre per part d’una companya. Detectar-los per identificar els sentiments de Lara: com la fan sentir aquestes situacions? Per què opta per no compartir-ho amb el seu pare? Com seria un tracte respectuós cap a Lara a la festa de pijames?

Δ La pel·lícula fa un retrat minuciós de l’entorn sociosanitari en el procés de transició. Més enllà del seguiment hormonal i les pautes cap a l’operació, mostra repetidament el pes que té la figura del psicòleg. Per què creieu que és important l’acompanyament que pot proporcionar? Com és el tracte entre psicòleg i pacient a la pel·lícula? En algun moment l’anima a desenvolupar el seu desig o interès sexual en lloc d’esperar a tenir el cos que ella desitja. Quins arguments li dona?

Δ A Catalunya, el seguiment psicològic, el tractament hormonal i algunes cirurgies estan cobertes pel sistema sanitari públic. Així i tot, la despatologització de les persones trans és a dia d’avui una de les lluites del col·lectiu. Analitzar el decàleg de la plataforma Trans*forma la salut. Plataforma per a un nou model de salut trans* per identificar les demandes respecte a l’atenció sociosanitària al nostre país. Valorar els motius pels quals inclouen una petició als mitjans de comunicació. Reflexionar sobre les nostres idees preconcebudes o els prejudicis sobre les persones trans. De quina manera es pot contribuir, en el nostre dia a dia, a desestigmatitzar el col·lectiu?

Tràiler