Muchachas de uniforme


Muchachas de uniforme

(Mädchen in Uniform)

Leontine Sagan, Alemanya, 1931. 88 minuts.

Recomanada per a ESO, batxillerat i cicles formatius

A l’inici dels anys vint, la Manuela, una adolescent, és enviada a un internat de Postdam destinat a les filles d’oficials. L’estricta disciplina del centre fa insuportable la seva estada. Aviat, la Manuela s’enamora de la Senyoreta von Bernburg, l’única institutriu que mostra afecte a les alumnes. Aquesta passió condueix la protagonista al límit del suïcidi. La descripció de la relació lesbiana de la pel·lícula, totalment nova per l’època, contribuí al seu èxit internacional.

Proposta d’activitats i orientacions pedagògiques

Δ Muchachas de uniforme és considerada la primera pel·lícula que tracta el lesbianisme de forma directa i com a tema central. Tot i això, la relació entre les dues dones es mostra de forma més subtil que en produccions actuals. Identificar els elements (recursos visuals, accions, diàlegs, ambientació…) que narren l’atracció entre Manuela i la senyoreta von Bernburg i comparar-los amb el d’alguna pel·lícula o sèrie d’actualitat. De quina manera es mostra en cada cas? Hi ha diferències en la imatge que es dona dels personatges?

Δ Aquesta pel·lícula es va estrenar el 1931 a Alemanya, dos anys abans que Hitler prengués el poder. Investigar les característiques principals d’aquest context i valorar l’interès històric de l’obra tenint en compte:

a) El rol de les dones i la seva presència en el món artístic i cultural. Eren habituals les pel·lícules amb dones com a protagonistes? Quines altres directores de cinema coneixem de l’època? I artistes en general?

b) La visibilitat i consideració social de l’homosexualitat, especialment femenina. Quina era la situació dels homosexuals? Es podia expressar lliurement l’orientació sexual? Comparar la situació d’abans i després de l’ascens del nazisme.

c) Els valors de l’època i el tipus d’educació que rebien els i les joves. Contrastar les idees de la directora i les de la senyoreta von Bernburg i pensar de quina manera la pel·lícula s’oposa a les doctrines de la ideologia nazi.

Δ Aquesta pel·lícula, juntament amb altres produccions culturals, va ser censurada pel nazisme perquè es considerava “degenerada” o “decadent”. Investigar què és l’art degenerat (Entartete Kunst), quin tipus de pràctiques artístiques inclou (temes, artistes, moviments…) i per què eren considerades perilloses pel règim. Per quins motius Muchachas de uniforme va rebre aquesta consideració? En contraposició, quin tipus de propostes culturals impulsava el règim?