Pero yo soy una animadora


Pero yo soy una animadora

(But I’m a Cheerleader)

Jamie Babbit, Estats Units, 1999. 85 minuts.

Recomanada per a batxillerat i cicles formatius

La Megan és animadora al seu institut i està sortint amb el capità de l’equip de futbol. Els seus familiars i amics, però, pensen que és lesbiana i per això decideixen enviar-la a un campament que pretén curar l’homosexualitat. A través de l’experiència de la Megan, podem veure el descobriment de la identitat sexual i explorar la construcció social dels rols de gènere i l’heteronormativitat.

Proposta d’activitats i orientacions pedagògiques

Δ Diversos personatges de la pel·lícula creuen que l’homosexualitat és una malaltia i que, com a tal, es pot curar. El film està escrit en forma de comèdia, de manera que aquesta visió queda ridiculitzada pel desenvolupament de l’argument. Reflexionar al voltant de la capacitat de la comèdia i el sentit de l’humor per a fer crítica social. Coneixeu altres pel·lícules o sèries que utilitzin la mateixa estratègia?

Δ Al llarg de la pel·lícula, apareixen diverses idees preconcebudes associades a l’homosexualitat i l’heterosexualitat. Comparar els arguments que dona la Megan per demostrar la seva heterosexualitat i les raons dels seus familiars i amics per creure que és lesbiana. En què es basen ambdues argumentacions? Aquest tipus d’observacions són suficients per suposar l’orientació sexual d’algú? Localitzar i comentar els mites i els estereotips associats a l’homosexualitat que apareixen al llarg de la pel·lícula.

Δ De forma similar, True Directions basa la seva metodologia en una idea molt concreta de la feminitat i la masculinitat, fomentada en els arquetips de gènere. Identificar els atributs estereotipats que True Directions associa a cada gènere: quines tasques, comportaments, valors i gustos s’associen a l’ideal de la masculinitat i de la feminitat?

Δ Observar el tractament cromàtic i estètic de la pel·lícula. Quins colors predominen a la posada en escena del campament? Què pot simbolitzar l’artificialitat amb què es representen tots els elements de True Directions?

Tràiler