El recurs


Lliures en la diversitat: un recurs educatiu en línia

 

Aquest és un recurs destinat a facilitar l’organització d’activitats educatives i de sensibilització orientades a la promoció de la llibertat i la diversitat afectiva i sexual a partir de diverses peces audiovisuals i cinematogràfiques*.

 

Al llarg de la primera fase del projecte (2016), s’han desenvolupat les fitxes de vint pel·lícules, en tre les quals es poden trobar tant exercicis de ficció com documentals. La segona fase del projecte (2017) preveu l’ampliació del catàleg en vint títols més i el desenvolupament dels centres d’interès i les orientacions pedagògiques en cada cas, per tal d’ampliar les eines de dinamització per al professorat.

 

Els temes o camps diferenciats vinculats a cada film permeten copsar fàcilment la seva utilitat en relació als diferents contextos de públic, les relacions curriculars, els continguts temàtics i altres aspectes que il·lustren no només la qualitat i el contingut argumental dels films sinó també la seva adequació a necessitats concretes, celebració de dates senyalades, actes acadèmics, pràctiques creatives o campanyes i programacions educatives en general.

 

*La selecció s’ha dut a terme a partir del treball de Drac Màgic i la llarga experiència d’aquesta entitat en el terreny de la programació i la pedagogia cinematogràfica.