Transamerica


Transamerica

Duncan Tucker, Estats Units, 2005. 103 minuts.

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

La Bree és una trans pre-op que, just abans d’operar-se, descobreix que va tenir un fill que es dedica a vagar pels carrers de Nova York. Durant el viatge per a recollir i acompanyar el seu fill, la Bree iniciarà un camí de reflexió i redescoberta.

Proposta d’activitats i orientacions pedagògiques

Δ La Bree és una transsexual que vol operar-se per a completar el seu trànsit particular. La vivència de la Bree, però, no és l’únic camí possible: no totes les persones trans necessiten afirmar la seva identitat de gènere mitjançant el seu sexe o el seu aspecte en general. Fer una recerca sobre les diferents formes de viure el fet trans mitjançant les opinions i experiències d’activistes com Miquel Missé, Jack Halberstam o  Dorian Royo.

Valorar quin canvi social i cultural implica el fet que hi hagi persones que transgredeixin la idea del sexe o el gènere com a quelcom binari: quins aspectes de la nostra societat hi entren en conflicte? Com s’haurien de canviar?

Δ Transamerica és una road movie, un tipus de pel·lícula que acostuma a tenir una estructura episòdica. Identificar els obstacles a què s’enfronta la protagonista i debatre què ens van revelant dels diferents personatges. De quina manera responen a cada inconvenient? Com influeix en la seva relació?

Alhora, les road movies narren un trajecte físic paral·lel a un viatge introspectiu. Descriure la ruta que segueix la Bree i comparar-la amb el seu procés de descobriment. De quina manera es transforma al llarg del viatge? I en Toby? Establir les diferències entre els personatges abans i després d’iniciar el trajecte.

Δ Els diferents personatges ens mostren diferents posicionaments respecte el fet trans. Analitzar la perspectiva de cada personatge i valorar els possibles motius de la seva opinió. En el cas d’en Toby, com entoma conèixer la identitat de la Bree? Com evoluciona la seva opinió?

Δ El conflicte de la Bree és el centre de la trama, però es tracta en positiu, ja que li permet evolucionar i apoderar-se, guanyar seguretat en ella i les seves decisions. En quins moments es nota aquest tractament en clau positiva? Valorar quins elements de l’enfocament comèdia/drama ajuden a donar aquesta visió.

Recordar o buscar altres pel·lícules o sèries amb personatges trans i observar de quina manera es caracteritzen aquests personatges. És habitual la seva presència en les històries comercials? Com s’enfoquen les seves històries?

Δ La pel·lícula ens apropa a la vida de dos nuclis familiars, el de la Bree i els seus pares i el d’ella amb en Toby. Descriure com s’estableixen les relacions paterno-filials en ambdós casos i considerar quins sentiments, valors i contradiccions fonamenten cada família.

Es tracta de dos models familiars que disten de les representacions de la majoria de pel·lícules, sèries i anuncis publicitaris.Intentar recordar altres històries protagonitzades per famílies i valorar la diversitat representada: predomina un model concret? Hi ha presència d’estructures familiars menys habituals? Com es mostra cadascuna?

Tràiler