El contingut didàctic
del recurs és d’accés gratuït
a totes les persones interessades.

Dues modalitats diferents posen
al vostre abast una gran part de
les pel·lícules del recurs*:

Permet organitzar visionats
amb l’alumnat per
1,50 euros/ estudiant

Dona accés als films
per només 20 euros/any

*La política de Filmin deixar fora d’aquesta oferta aquelles pel·lícules senyalitzades amb un diamant