Project Description

Guerriller@s

Montse Pujantell, Espanya, 2010

Sol·licitar més informació

Recomanada per a 3r i 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius

Guerriller@s és un diàleg amb militants per la lluita trans sobre les seves experiències individuals i col·lectives. Aquestes reflexions i testimonis plantegen una reflexió sobre la identitat de gènere i una aproximació a la construcció genèrica, allò que anomenem masculinitat o feminitat, i les seves “estratègies de control”.

Guerriller@s és un diàleg amb militants per la lluita trans sobre les seves experiències individuals i col·lectives. Aquestes reflexions i testimonis plantegen una reflexió sobre la identitat de gènere i una aproximació a la construcció genèrica, allò que anomenem masculinitat o feminitat, i les seves “estratègies de control”.

Què treballem?

Comprendre les reivindicacions feministes basades en la definició del sistema sexe-gènere

Donar a conèixer vivències personals i col·lectives que qüestionen el binarisme de gènere

Visibilitzar diferents trànsits de gènere, cossos i sexualitats

Tràiler

GUIA DE DINAMITZACIÓ

 Dos conceptes clau que apareixen a Guerriller@s són “sexe” i “gènere”. Observar quina distinció fan els i les protagonistes del documental i aprofundir-hi a través d’una petita recerca. Per fer-ho, es poden buscar definicions en diversos diccionaris per a comparar-les entre elles i, alhora, amb l’ús que se’n fa des del feminisme. Valorar de quina manera incideix aquesta distinció en les reivindicacions feministes i també en el fet trans.

 Cada persona entrevistada viu la correspondència entre sexe i gènere de forma diferent i personal. En conjunt, es mostra un espectre divers i allunyat del binarisme, una idea que remet a la teoria queer, esmentada en el documental. Investigar quins són els principis d’aquesta teoria.

Entenent el gènere com un continu, sense la dualitat home/dona, es naturalitzen gustos i maneres de ser que socialment es podrien considerar inadequades. Per exemple, que a un noi li agradi cuidar el seu aspecte o a una noia els esports de contacte. Fer una activitat introspectiva sobre quins aspectes de la pròpia personalitat podrien ser considerats “del gènere contrari”. Debatre grupalment l’origen d’aquestes categories i associacions.

 Així, mitjançant els diversos retrats, es poden veure diferents trànsits i vivències del cos i de la sexualitat. Debatre quines normes socials preestablertes qüestionen les vivències narrades i per quines raons.

En diferents moments de les entrevistes, es fa referència a la divisió per gèneres com a un mecanisme de la societat. Localitzar aquestes referències i reflexionar sobre la forma en què aquesta organització social afecta la nostra manera de viure. Què passaria es pogués deixar de fer aquesta divisió? Canviarien les estructures familiars, les formes de consum, la publicitat…?

 Al llarg del documental, s’utilitzen diversos recursos visuals. Un d’ells és la incorporació d’escenes protagonitzades pel Ken i la Barbie. Considerar quin és el missatge que es vol transmetre amb aquestes imatges. A què us recorden aquests personatges? Quines idees hi podríem associar?

Un altre recurs l’ús de la pantalla partida.  De quina manera es fa servir? Què es destaca en aquests plans? Quin efecte crea? Valorar quina podria ser la intenció de la directora a l’hora de fer servir aquest recurs.